web analytics

Alexithymie

Alexithymie, letterlijk vertaald: “zonder woorden voor emoties” maakt het moeilijk om te snappen wat je voelt en er naar te kunnen handelen. Dit is iets waar ik mijzelf erg in herken. Ik ervaar het ook als een blokkade in het leren kennen van nieuwe mensen of het vinden van nieuwe dingen om te doen. Het is nu alles of niets, de tussenstappen herken ik niet. Mijn doel voor komend jaar is om daar (met hulp) een weg in te vinden. Dat is best moeilijk, want er is maar weinig kennis beschikbaar.

Zo’n 10-17% van de mannen en iets minder vrouwen hebben Alexithymie. Maar onder mensen met autisten schiet dit omhoog naar 50%. Het komt dus best vaak voor, maar er is nog te weinig onderzoek voor een aangepaste training.

Kenmerken

  1. Moeilijkheden bij het identificeren van gevoelens en emoties.
  2. Problemen om onderscheid te maken tussen emoties en lichamelijke gewaarwordingen die verband houden met emoties.
  3. Beperkt vermogen om gevoelens aan anderen over te brengen (ik zie een link met punt 1, als je zelf niet weet wat je voelt, hoe kan je dan aan anderen vertellen wat je voelt?).
  4. Moeilijkheden bij het herkennen van en reageren op emoties bij anderen, waaronder de stemtoon en gezichtsuitdrukkingen.
  5. Een gebrek aan fantasie en verbeeldingskracht.
  6. Een logische en rigide denkstijl die geen rekening houdt met emoties.
  7. Slechte copingsvaardigheden als het gaat om omgaan met stress.
  8. Zich minder altruïstisch gedragen dan anderen.
  9. Afstandelijk, star en humorloos overkomen.
  10. Ontevredenheid met het leven.

Punt 4, 6 en 7 hebben overlap met autisme naar mijn idee. Punt 10 komt ook wel voor bij mensen met autisme, maar in dat geval wordt het meer veroorzaakt door een gebrek aan verbondenheid met de omgeving dan dat het een intern iets is naar mijn mening.

Testen

Links