web analytics

Applegirl’s autistische burn-out verhaal

Op 8 november 2023 heb ik (Simone Applegirl) een presentatie gegeven over mijn Autistische Burnout tijdens het Meewerken Autisme Event 2023 vanuit mijn eigen pure kwetsbaarheid. Mijn presentatie behandeld onder ander de volgende thema’s:

  • Hoe bij mij een autistische burnout niet meer te voorkomen was, waarbij ik gebruik heb gemaakt van mijn eigen ontwikkelde Time-Stress-Model, maar ook vanuit het Model van Raymaker et all.
  • Hoe mijn informatieverwerking in relatie staat tot de hoeveelheid overprikkeling.
  • Hoe mijn uitval voor restschade en verlies van zekerheden heeft gezorgd.
  • Hoe overspoeld ik raakte door alle trajecten die werden opgestart nadat ik ziek was uitgevallen op werk en hoe al deze trajecten niet met elkaar in verbinding stonden doordat ze veelal vanuit verschillende potjes (door de verschillende wetgevingen) werden gefinancierd.
  • En hoe dagbesteding bij mij al tijdens mijn verzuimtraject werd ingezet en dat deze vorm van belastbaarheid opbouwen al tijdens een verzuimtraject zeer goed ingezet kan worden als re-integratiemodel, maar vaak over het hoofd wordt gezien.

Daar ik nog steeds in mijn herstel- / stabilisatie fase zit, heb ik besloten om mijn presentatie als pdf te gaan delen, zodat ik op mijn manier meer bekendheid kan geven aan deze vorm van burnout vanuit iemand die hem letterlijk doorleeft.

Groetjes Simone (Applegirl)

Niet alleen interessant voor mensen met autisme, hun naasten en hulpverleners/begeleiders, maar ook voor iedereen die langdurig ziek uitvalt op werk en te maken krijgt met de Wet verbetering poortwachter.