web analytics

Boeken

 • …!? (Peter Vermeulen) – over autisme & communicatie.
 • 10 Dingen Die Je Zou Moeten Weten Over: Kinderen Met Autisme (Ellen Notbohm)
 • Aap zee koe (Peter Vermeulen) – kinderen met autisme leren lezen.
 • Afscheid van autisme en adhd (Pieter Duker) – hoe verschillen tussen mensen psychiatrische ziekten zijn geworden en de weg terug.
 • Alleen met mijn wereld (Wessel Broekhuis) – hoe een 16-jarige jongen leerde leven met autisme.
 • Alleen rust kan je redden ( Stijn Raijmakers) -Mijn naam is Stijn, ik ben 24 jaar en heb autisme.In mijn jonge leven heb ik al veel meegemaakt. Zo ben ik jarenlang ernstig gepest, heb ik enorm gestotterd en werd ik zelfs opgenomen op een gesloten afdeling. Ik zat behoorlijk in de put en zag het leven op een gegeven moment niet meer zitten.Toch is het me gelukt om uit het dal te komen. In dit boek deel ik mijn verhaal.
 • Allemaal autcasts (Magali de Reu) – Allemaal Autcasts gaat over mensen met de dubbele diagnose autisme en ADHD, ook wel AuDHD genoemd. Over deze combinatie is eigenlijk nog weinig bekend, dus de wetenschappelijke onderzoeksresultaten waar Magali aan refereert zijn vaak apart voor autisme en ADHD, maar ze geven naast elkaar wel een beeld natuurlijk. De combinatie van autisme en ADHD komt best vaak voor: “De meest recente onderzoeken tonen aan dat 50-70% van de autisten een comorbide aandachtstekortconditie heeft, al dan niet met hyperactiviteit.” Magali geeft in een helder model weer welke kenmerken uitsluitend bij autisme horen, welke bij ADHD, en welke overeenkomen. Het kan een ingewikkelde combinatie zijn, omdat er ook wat tegenstrijdigheden in zitten.
 • Als ik met je praten kon (Peter Müller) – brieven en dagboeken van een autistisch kind.
 • Als ik nu moest zeggen hoeveel ik van je hou (Peter Verbaanderd) – Man met autisme,vrouw met kinderwens, negatief advies om voor kinderen te gaan. Ingrediënten voor een aangrijpend verhaal, vergezeld van prachtige gedichten. Een boek voor iedere ouder, die bij het lezen ervan menig traantje zal laten.
 • An Aspie’s Guide to Bullying
 • An Aspie’s Guide to Getting and Keeping a Job
 • An Aspie’s Guide to Living with Sensory Issues
 • An Aspie’s Guide to Making and Keeping Friends
 • An Aspie’s Guide to Overcoming Depression
 • An Aspie’s Guide to Understanding and Expressing Emotions – Understanding and expressing emotions is a key daily stressor for people with Asperger’s Syndrome and this ebook is packed with advice from Aspie mentors who have all been there, done that, and offer suggestions for strategies that really work.
 • Anders denken (Marcia Goddard) – Overzicht van de symptomen van autisme, de behandelmogelijkheden en de speciale talenten waarover mensen met autisme kunnen beschikken.
 • Anders kijken naar autisme (Merel Boogaard) – comfortabel met een andere manier van zijn.
 • Animals in translation (Temple Grandin) – Profoundly attracted to animals from childhood, Temple Grandin began early on to make links between the autistic and the animal views of the world. Farmers and breeders were baffled that she could come in and invariably pinpoint the cause of any aberrant or troublesome behaviour in their animals. Grandin, in turn, was baffled that they couldn’t spot the problems themselves – until she realized that they just weren’t visually oriented the way she and the animals were: and that meant really taking in ALL of the details of the scene.
 • Asperger in beeld (Patricia M. Bouwhuis-Ooyevaar, Inge Verstraete) – leerlingen met Asperger of PDD-NOS in het voortgezet onderwijs.
 • Asperger in meervoud (Martine F. Delfos, Jan Buitelaar, Rutger Jan van der Gaag, Pim Steerneman, Peter Vermeulen e.a.) – autisme en haar randgebieden.
 • Asperger’s in Pink (Julie Clark) – Pearls of Wisdom from Inside the Bubble of Raising a Child with Asperger’s.
 • Asperger Syndroom en seksualiteit (Isabelle Hénault)
 • ASS bij je man, wat dan? (Els Blijd-Hoogewys, Anja Talboom) – partnercursus autisme.
 • ASS van dichtbij (Pascale Bruynseels) – Ouders van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) hebben meestal een hele zoektocht achter de rug, voordat zij eindelijk begrijpen waar het gedrag van hun kind vandaan komt. Het accepteren en leren omgaan met deze diagnose is een uitdaging. Daarbovenop krijgen deze gezinnen vaak te maken met onbegrip en onwetendheid van de buitenwereld met clichés en weerstand.
 • A to Z of ASDs (Rudy Simone) – Aunt Aspie’s Guide to Life.
 • Auti-communicatie (Colette de Bruin) – Brug tussen mensen met en zonder autisme (Geef me de vijf serie).
 • Auticorrectie (Bas L.G. Verdin) – Een essay voor en door autisme over misinterpretatie, mentaliteit en maatschappij.
 • AutiPower! (Herman Jansen, Betty Rombout) – succesvol leven en werken met een vorm van autisme.
 • Autism and Masking (Dr Felicity Sedgewick, Dr Laura Hull, Helen Ellis) – This book offers an in in-depth examination of how autistic people mask, why they do it and the impact it can have on their wellbeing. Combining the latest research with contributed case studies, it provides a thorough and illuminating introduction to this important but underserved area.
 • Autism Missed and Misdiagnosed (Judy Eaton) – Identifying, Understanding and Supporting Diverse Autistic Identities.
 • Autisme als contextblindheid (Peter Vermeulen) – Absoluut denken relatieve wereld.
 • Autisme als zegen (Ferrian Jonker) – In zijn tweede boek gaat Ferrian Jonker (1932) in op het feit dat autisme niet een negatieve afwijking is zoals nogal eens gebeurt. Zeker, de gedragingen van een autist zijn niet altijd te doorgronden. Ferrian weet daar alles van. Hij maakt dat met praktische opmerkingen duidelijk. Hij neemt je ook mee in de historie van bekende figuren, genieën die volgens de schrijver allemaal een vorm van autisme hebben gehad. Hij legt daarmee de link dat we alle kinderen goed onderwijs moeten geven, want wie weet schuilt er achter ieder kind wel een toekomstige genie…
 • Autisme anders bekijken (Suzanne Agterberg-Rouwhorst) – Er zijn net zo veel vormen van autisme als kleuren in het spectrum. Wat bij het ene kind ontspannend werkt, zorgt voor stress bij een ander kind.
 • Autisme – De vele gezichten van een stoornis (John Donvan, Caren Zucker)
 • Autisme & koken (Karen den Dekker)
 • Autisme beter begrijpen (Brigitte Harrisson) – Hoe mensen met autisme de wereld zien en ervaren.
 • Autisme bij jonge kinderen (Sally J. Rogers) – een praktische gids voor ouders en professionals gebaseerd op het early start Denver model.
 • Autisme, een geschenk (Fatima de Kwant)
 • Autisme, een slecht passend jasje (Mar Wanrooij) – Verscheidene mensen met en zonder autisme werden bevraagd over het accepteren van autisme. Achttien mensen hebben spontaan hun mening laten horen. De auteur, die zelf het syndroom van Asperger heeft, geeft kanttekeningen bij deze bundeling van meningen.
 • Au, ’t is me een stoornis (Maaike Haaiveld) – Leven met het syndroom van Asperger en een angststoornis.
 • Autisme, emoties vanuit mijn innerlijke ik (Vicky Potters) – Vicky heeft veel over autisme gelezen, maar volwassenen die hun emoties zo verwoorden, zijn bijna niet te vinden. Het verwoorden van emoties en gevoelens zorgen ervoor, dat het contact met de buitenwereld blijft bestaan. Moeilijk communiceren is de rode draad in het leven van iemand met autisme. Ze is zelf haar gevoelens gaan beschrijven om anderen te bereiken, vooroordelen en oordelen weg te nemen!
 • Autisme en adhd in één persoon (Josine Bouwmans, Ina van Berckelaer-Onnes, Sander Begeer) – kenmerken en ervaringen in de ritssluiting van twee stoornissen.
 • Autisme en Asperger Syndroom (Simon Baron-Cohen)
 • Autisme en het voorspellende brein (Peter Vermeulen) – Absoluut denken in een relatieve wereld.
 • Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs (Peter Vermeulen, Annemie Mertens, Kobe Vanroy)
 • Autisme en seksualiteit (De Plaatse) – opstellen over autisme in relatie tot seksualiteit en intimiteit.
 • Autisme en seksualiteit in de pubertijd en daarna (Jerry Newport, Mary Newport)
 • Autisme: essentiële inzichten (Liesbeth Toorman)
 • Autisme in andere culturen (Birsen Başar) – kleinschalig onderzoek naar de beleving en bekendheid van autisme in andere culturen.
 • Autisme in bolletjes (Peggy Royackers) – tips voor hulpverlening aan begaafde volwassen.
 • Autisme in de digitale wereld (Auris) – Werken aan een kansrijke digitale omgeving. Voor kinderen en jongeren met autisme. In de boeken staat achtergrondinformatie over de kenmerken van autisme die kunnen leiden tot een speciaal talent voor de computer of tot probleemgedrag. De specifieke risico’s en kansen van computergebruik bij mensen met autisme worden besproken en toegelicht.
 • Autisme in de praktijk (Ellen Notbohm, Vernica Zysk) – 1001 ideeën, tips en strategieën voor ouders en leerkrachten.
 • Autisme in het gezin (Wilfried Peeters) – Er bestaat niet zoiets als een kind met autisme. Kinderen met autisme groeien op in gezinnen en autisme raakt via het kind het hele gezin. Hulpverlening die enkel oog heeft voor het kind met autisme, schiet tekort: gedragsveranderingen van het kind met autisme houden geen stand als het gezin niet mee verandert. Sterker nog, omdat het gedrag van ouders, broers en zussen een krachtige invloed uitoefent op het functioneren en de ontwikkeling van het kind met autisme is het gezin een belangrijke motor voor verandering.
 • Autisme in het voortgezet onderwijs (Colette de Bruin)
 • Autisme is geen puzzel (Sylvia Stuurman) – Autisme is geen puzzel beschrijft autisme van binnenuit, met tegelijkertijd een wetenschappelijke basis met veel voorbeelden uit de praktijk.
 • Autisme is niet blauw, smurfen wel (Peter Vermeulen) – politiek incorrecte verhalen over autisme.
 • Autisme, medisch en educatief (T. Peeters) – Hoewel autisme het best gedocumenteerde kinderpsychiatrische syndroom is, blijft er een grote kloof tussen het theoretische begrijpen van autisme en de dagelijkse praktijk. Autisme. Medisch en educatief probeert die kloof te overbruggen.
 • Autisme op school 1 basisonderwijs / primair onderwijs (Martine Delfos)
 • Autisme op school 2 voortgezet onderwijs / secundair onderwijs (Martine Delfos)
 • Autisme, schaduw tussen grijs en wit (Vicky Potters) – In deze tweede bundel wil Vicky duidelijk maken dat er vanuit het fragiele innerlijk een strijdbare weg is naar begrip, hoop en kracht. Via deze weg moeten professionele wetenschap en ervaringsdeskundigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 • Autisme: sleutel tot het raadsel (Uta Frith)
 • Autismespectrumstoornissen bij volwassenen (Annelies Spek) – Een praktische gids voor volwassenen met ass, naastbetrokkenen en hulpverleners.
 • Autisme: van begrijpen tot begeleiden (Theo Peeters) – De auteur heft misverstanden over autisme op en schetst met praktijkgevallen hoe een behandeling kan slagen.
 • Autisme van binnenuit (Hans de Clercq) – een praktische gids.
 • Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief (Martine Delfos)
 • Autisme: verklaringen van het raadsel (Uta Frith)
 • Autisme verteld (Cis Schiltmans) – Sommige auteurs in dit boek hanteren de term Neurotypicals (NT’ers); dat is de afkorting van neurologically typical, het syndroom waarmee ze ons, ‘normale’ mensen benoemen. Een aantal mensen met autisme maakten de oefening om ons te beschrijven, net zoals wij hen, in termen van een aantal kenmerken die alleen bij zogenaamd normale mensen voorkomen.
 • Autisme wegwijzer (Dion. E. Betts, Nancy J. Patrick) – doeltreffende oplossingen voor alledaagse problemen.
 • Autisme werkboek sociale vaardigheden (Maureen Aarons, Tessa Gittens)
 • Autisme-wijzer (Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs) – begeleiding van leerlingen met autisme ; Autisme-KIJK-wijzer : een intern evaluatie-instrument voor onderwijs aan kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.
 • Autisme zit van binnen (Claudia de Kok) – De buitenwereld ziet het meestal niet en daardoor krijg je regelmatig een gevoel van onbegrip. De schrijfster is moeder van 2 autistische dochters en heeft een autistische echtgenoot. Ze neemt u mee in haar leven, haar gezin waar autisme er altijd is.
 • Autisme zit van binnen 2 (Claudia de Kok) – Inmiddels heeft de schrijfster zelf ook een diagnose op het spectrum. Alleen haar jongste zoon lijkt geen autisme te hebben, maar het is wel de wereld waar hij mee te maken heeft.
 • Autisten liegen niet (Alianna Dijkstra) – 10 jonge autisten op weg naar zelfstandigheid.
 • Autistic and Black ( Kala Allen Omeiza) – In this powerful insight into the lives of Black autistic people, Kala Allen Omeiza brings together a community of voices from across the world, spanning religions, sexuality and social economic status to provide a deep and rich understanding of what it means to be autistic and Black.
 • Autistisch gelukkig (Sam Peeters) – Van jongs af aan leren we ons plekje vinden in de samenleving. Ook mensen met autisme, al is dat voor hen een grotere uitdaging dan vaak gedacht. We willen onszelf kunnen zijn, uit de bol gaan, en ons ontwikkelen tot wie we zijn. Voor mensen met autisme is dat niet anders. Hoewel ‘gelukkig zijn’ voor hen vaak wordt ingevuld vanuit andermans verwachtingen. In dit boek vertelt Sam Peeters, man met autisme en een fysieke beperking, over zijn zoektocht naar autistisch gelukkig zijn. Van anders-zijn naar leven met autisme, maatschappelijk aan- en inpassen, tot echt autistisch gelukkig, dit boek vertelt het dagelijkse leven van de auteur, met praktische tips en een flinke dosis humor. Of je nu veel weet over autisme of nog veel vraagtekens hebt, dit verhaal werpt een ander licht op leven met autisme.
 • Been There. Done That. Try This!: An Aspie’s Guide to Life on Earth (Tony Attwood) – Temple Grandin, Liane Holliday Willey, Anita Lesko, Stephen M. Shore, and many other Aspie mentors, offer their personal guidance on coping with the daily stressors that Aspies have identified as being the most significant, in order of urgency – anxiety, self-esteem, change, meltdowns, depression, friendship, love, and much, much more. Based on years of personal experience, this book is packed with advice from Aspie mentors who have all been there and done that!
 • Begrip door inzicht (B. Kuijpers) – als gedrag op autisme lijkt.
 • Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (Carolin Schuurman, Els Blijd-Hoogewys, Peggy Gevers)
 • Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2 (Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma, Marije Swets)
 • Bep en Bas – verhalen over kinderen met autisme voor jonge kinderen met autisme.
 • Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit (Peter Vermeulen) – de onderkenning van autisme bij normaal tot hoogbegaafde personen.
 • Billy de kat (Louise Booth) – Fraser is een driejarig autistisch jongetje met veel problemen. Door het minste of geringste kan hij totaal van slag raken, wat een grote invloed heeft op het dagelijks leven van het gezin. Totdat Fraser in het asiel de kat Billy ontmoet. De twee zijn vanaf het moment dat ze elkaar ontmoeten beste vrienden.
 • Brein bedriegt (Peter Vermeulen) – autisme en normale tot hoge begaafdheid.
 • Brochure “Een diagnose autisme… en dan?” – nuttige informatie voor als je net je diagnose hebt gekregen.
 • Broers- en zussenboek (Anjet van Dijken) – Voor en door brussen met een bijzondere broer of zus.
 • CGT voor kinderen en adolescenten met hoogfunctionerend autismespectrum-stoornissen (Tony Attwood, Angela Scarpa, Susan Williams White)
 • Coming Out Asperger (Dinah Murray) – Diagnosis, Disclosure and Self-Confidence.
 • Coming-aut: een geschiedenis van de autisme-emancipatie (Niels Springfield)
 • Communiceren met kinderen en jeugdigen 2 – Ik heb ook wat te vertellen (Martine Delfos) – communiceren met pubers en adolescenten.
 • Coping (Marc Segar) – overlevingsgids voor mensen met het Aspergersyndroom.
 • Daar komen de gekken (Kamran Nazeer) – of hoe wij de wereld leerden begrijpen.
 • De dinoman en het muziekmeisje (Ginette Wieken) – Leven met autistische kinderen.
 • De enige uitweg is de weg naar binnen (Janneke Heijstek) – levensverhaal over geloof, seksualiteit en autisme.
 • De gids over prikkelverwerking bij kids (Suzanne van Snippenberg) – Deze handzame gids geeft 80 praktische tips en oefeningen om kinderen letterlijk en figuurlijk beter in hun vel te laten zitten.
 • De jongen die teveel voelde (Lorenz Wagner) – hoe een befaamd hersenonderzoeker en zijn zoon onze kijk op autisme voorgoed veranderden. Autisten hebben minimaal evenveel empathie als mensen zonder autisme, alleen ervaren en uiten ze dat anders. Grondlegger van de Intense World Theory.
 • De jongen die uit de lucht kwam vallen (Ria Mathijsen) – Een Openhartig Verhaal Over Het Leven Met Een Autistisch Kind.
 • De kracht van autisme (Vera Helleman)
 • De paardenjongen (Rupert Isaacson) – Rowan is autistisch, heeft driftbuien, angstaanvallen, is hyperactief en op zijn vijfde nog steeds onzindelijk. Maar hij houdt van paarden en paarden houden van hem. Als laatste, wanhopige poging om zijn leven draaglijker te maken, nemen zijn ouders hem mee naar het land van het ultieme paardenvolk: Mongolië.
 • De structuur van asfalt – Van vader op zoon. Het aangrijpende verhaal van autismespectrum in een gezin.
 • De wereld moet het weten (Sijtje Kooi, Roelie Struijk) – Schrijnende levensverhalen.
 • De wijde lucht omvatten (Daniel Tammet) – Daniel beschrijft zijn leven vanaf zijn geboorte tot nu, wat voelde hij toen hij gepest word met zijn anders zijn, hoe heeft hij zichzelf een deeltje van deze maatschappij gemaakt. Bij het lezen van dit boek krijg je een goede indruk over wat hij kan met getallen, hoe onrealistisch het soms ook voor de ‘normale’ mens klingt.
 • Dialogica (Peter Vermeulen, Chritoph Fink) – Het kunstzinnige in autisme.
 • Dirigeren van de oceaan (Maddy Hulshof) – de essentie van autisme aan de hand van dagelijkse voorvallen.
 • Dit is autisme (Colette de Bruin) – Van hersenwerking tot gedrag (Geef me de vijf serie)
 • Dit is de titel (Peter Vermeulen) – over autistisch denken.
 • Door de ogen van een autist (Dirk van Meer) – geschreven door een student met autisme over de omgang met niet-autisten.
 • Door het oog van een autist (Judith Ros)
 • Driftbuien en woedeaanvallen (Jed Baker) – omgaan met boosheid en frustratie bij kinderen met autisme en ADHD.
 • Dubbelklik (Landschap, Loes Modderman) – Autisme bevraagd en beschreven.
 • Duidelijk koken met Sandra (Sandra Cornelissen)
 • Dynamieken van autisme (Kristien Hens) – Een ethisch-filosofische reflectie.
 • Een Buitenstaander in een Doordraaiende Wereld (Peter van Cappelle) – Paul van Bent merkt al op jonge leeftijd dat hij afwijkt van de andere kinderen in zijn klas. De diagnose autisme is echter voor hem niet een bevestiging, maar maakt zijn leven juist meer ingewikkeld. Evenals de druk die hij ervaart van zijn Christelijke opvoeding, de worsteling in zijn pubertijd met zware depressies en biseksuele gevoelens, en zijn burn-out waar het uiteindelijk allemaal naartoe leidt. Paul’s leven is een zoektocht waarin hij probeert om te gaan met zijn demonen, het zware label dat zijn autisme op hem drukt, en zijn zoektocht naar de liefde.
 • Een gat waar je hart zit (Baukje van Kesteren) – eenzaamheid bij mensen met autisme.
 • Een gesloten boek (Peter Vermeulen) – Autisme en emoties.
 • Een gezin met autisme (Joyce van Maaren) – Als autisme de regel is en niet de uitzondering.
 • Een Reis door het leven van Kees (Kees Momma)
 • Een veilig nest (Sandra Petit) – leven met vier autistische kinderen.
 • Een vreemde wereld (Martine F. Delfos) – over autismespectrumstoornissen (ASS). Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf.
 • Een zorg voor school en thuis – Autisme is zo gek nog niet (Gery Quak, Karel Smeets) – ondersteunend handelen bij vormen van autisme.
 • Eerst jij, dan ik! (Marja Baseler) – hoe hoort het eigenlijk thuis, op school en op straat?
 • Exploring Depression, and Beating the Blues (Tony Attwood, Michelle Garnett) – A CBT Self-Help Guide to Understanding and Coping with Depression in Asperger’s Syndrome [Asd-Level 1]
 • Explosief gedrag bij autisme (Linda Woodcock, Andrea Page) – wat kun je eraan doen?
 • FamilieASSpecten (Jeanette Hensen) – kinderen en autistische ouders vertellen.
 • Gamen en autisme (Herm Kisjes, Erno Mijland) – Met toolkit gezond gamen.
 • Geef me de 5 (Colette de Bruin)- een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme (Geef me de vijf serie).
 • Gedurfde vragen (Sam Peeters) – De antwoorden die je nog niet kreeg over autisme. Boek geschreven door de bekende autismeblogger Tistje.
 • Gelukkig, ik ben gewoon autist (Ferrian Jonker) – (84) beschrijft op een heldere en ook humoristische manier hoe het is autist te zijn. Hij vertelt over zijn jeugd, zijn verdriet, hoe hij omging met vriendschap, over zijn huwelijk, zijn angsten en zijn leervermogen.
 • Geweldloze communicatie (Marshall B. Rosenberg) – Boos worden is een manier om in onze behoefte te voorzien. Hoe kun je op een andere manier overbrengen wat je wilt? Zonder jezelf of de ander tekort te doen?
 • Groeispurten van een gewoontedier (Rob Huijben) – Leven met autisme is niet altijd even makkelijk, zeker als je net weet dat je autisme hebt. Kijk mee door de ogen van een autistische jongen die de wereld anders bekijkt dan ieder andere tiener.
 • Heibel in m’n hoofd (Guurtje Leguijt) – In sommige opzichten lijkt Maarten een gewone jongen, die graag gaat zwemmen, geheime hutten bouwt en pannenkoeken erg lekker vindt. Toch is Maarten anders. Van buiten zie je dat niet. Hij heeft het gevoel dat hij de hele dag moet vechten tegen boosheid en angst. Eigenlijk vecht hij tegen zichzelf. Soms wint hij, maar dat merkt niemand. Ze merken het alleen als hij verliest, want dan wordt hij boos en doet onaardige dingen tegen zijn vrienden en zijn tweelingbroer Marijn.
 • Help, ik ben een autist! (Pascal van IJzendoorn) – Ik was het al voordat ik het wist.
 • Het Aspergersyndroom en pesten (Nick Dubin) – gids voor ouders, leerkrachten en professionals.
 • Het autistische denken (Adi van den Brande ) – Autisme kent een zeer ruime invulling omdat het beschreven wordt als een spectrum. Wat bij het ene kind werkt, werkt bij het andere kind juist omgekeerd. Deze toolbox vraagt om verder te kijken dan het gedrag dat een kind vertoont.
 • Het boek Job (Lydia Rood) – In Het boek Job probeert Lydia Rood door te dringen in de wereld van haar autistische broer. Ze beschrijft zijn ontwikkeling van kind tot volwassene, zoals beleefd door hemzelf, zijn moeder, zijn vader, zijn broers en zussen en de mensen die beroepshalve met hem te maken hebben. In gesprekken met Lydia doet Job een wanhopige poging te beschrijven hoe het is om autistisch te zijn.
 • Hete Thee en drie klontjes suiker (Netty Dijkstra-Geuze) – Korte verhalen en gedichten over autisme.
 • Het grote autisme begeleidingsboek (Josine van Boxmeer) – Dit boek is voor jongeren en volwassenen met autisme. Dit boek is jouw gids voor een gelukkig(er) en zelfstandig(er) leven. Je kan het boek alleen, of samen met jouw coach, begeleider of therapeut gebruiken.
 • Het spiegelende brein (Marco Iacoboni) – over inlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen.
 • Het Syndroom van Asperger (Tony Attwood) – een gids voor ouders en hulpverleners.
 • Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht (Mark Haddon) – Christopher is een vijftienjarige jongen met een vorm van autisme. Hij weet veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van lijstjes, patronen en de waarheid.
 • Hoe kijkt autisme (Ivo Ketelaar) – Het boek biedt fotobeelden met korte teksten die mensen met autisme vaak herkenbaar vinden. Krijg zo een beter zicht op wat autisme in de dagelijkse praktijk inhoudt en met elkaar in gesprek te gaan.
 • Houvast (Anneke Groot) – contactgericht spelen en leren met kinderen in het autistisch spectrum.
 • Hulpgids autisme (Chris Williams, Barry Wright, Cathy Wood) – praktische strategieen voor ouders en begeleiders.
 • Hulpgids Asperger Syndroom (Tony Attwood)
 • Iedereen autistisch (Gijs Lauret) – In Iedereen autistisch toont psycholoog Gijs Lauret aan dat in ieder mens kenmerken van autisme schuilen en laat hij zijn licht schijnen op zowel de kwaliteiten als de kwetsbaarheden die dat met zich mee kan brengen. Aan de hand van zijn eigen verhaal, wetenschappelijke achtergronden en voorbeelden uit de praktijk laat Gijs Lauret zien dat de kenmerken van autisme ontstaan door onderlinge verschillen in hoe mensen informatie verwerken. Deze verschillen zijn niet zwart-wit, maar lopen geleidelijk in elkaar over op een menselijk spectrum.
 • Ik ben niet vreemd, ik heb autisme (Ellen van Gelder) – Naast haar eigen verhaal laat ze ook ‘mede-auti’s’ vertellen over hun dagelijkse ervaringen met autisme. Een inspirerend boek voor mensen met een autistische stoornis die nog op zoek zijn naar meer balans in hun leven. Maar ook partners, hulpverleners, familieleden en anderen die zich met iemand met een autismespectrumstoornis willen verbinden, krijgen een mooie duidelijke inkijk in het anders zijn wat ASS heet.
 • Ik ben speciaal 2 (Peter Vermeulen) – werkboek psycho-educatie voor mensen met autisme.
 • Ik de kanker, jij de angst (Gina Beijen-Voordouw) – Het boekje is acht jaar geleden ontstaan toen er dubbelzijdige borstkanker bij mij werd geconstateerd en ik op zoek ging naar documentatie die mij zou kunnen helpen in het begeleiden en ondersteunen van mijn zoon die autisme heeft. Maar die was er helemaal niet. Ook mijn huisarts en het dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme, konden mij niet helpen. Dat heeft mij doen besluiten om zelf een boekje te schrijven, samen met mijn zoon.
 • Ik deserteur van een braaf autistenras (Birgir Sellin) – nieuwe berichten aan het volk van de bovenwereld.
 • Ik ga geen boek schrijven (Jeffrey Wijkhuisen) – Gepest worden op school, last hebben van te veel prikkels, niet te veel tegelijk kunnen en mensen die anders tegen je aankijken. Toch laat Jeffrey in dit boek zien dat je met hulp van anderen en een flinke dosis doorzettingsvermogen heel wat kunt bereiken in je leven. Het is belangrijk om de juiste mensen op te zoeken, je te laten begeleiden én in jezelf te geloven.
 • Ik heb ook wat te vertellen! (Martine Delfos) – communiceren met pubers en adolescenten.
 • Ik hield altijd al meer van treinen (J.E. Robinson) – mijn leven met een autistische stoornis.
 • Inside Asperger’s Looking Out (Kathy Hoopmann) – Explains how a person with Asperger’s syndrome experiences the world and how their thinking is different from the neurotypical.
 • Ik wil mijn ouders niet verliezen (Martine Delfos) – over de angst van opgroeiende mensen met een autismestoornis om ouders te moeten missen.
 • In mijn hart, uit mijn handen – In deze bundel met achttien verhalen vertellen ouders over de zoektocht naar goede zorg voor hun kind. Het gaat om ouders die de intensieve zorg voor hun kind uit handen moeten geven en – net als alle ouders – het beste voor hun zoon of dochter willen. Dat is logisch, maar niet vanzelfsprekend. Want soms schuurt en botst de samenwerking met zorgprofessionals. Het boek biedt een unieke inkijk in de ervaringen van ouders in vastlopende situaties.
 • In zichzelf gekeerd (Lorna Wing)
 • Is er een hemel voor autisten? (Alianna Dijkstra) – Persoonlijke verhalen over autisme en het christelijk geloof.
 • Jij begrijpt mij, hè mam! (Inge Ketelaar – Blokpoel) – Verhalen van een buitengewone moeder over haar buitengewone zoon.
 • Kind en autisme (Djoeke Iedema) – Kind en autisme is een boek voor ouders van kinderen met autisme. Autisme is een complexe stoornis. De beschikbare informatie is vaak ingewikkeld en onuitputtelijk. In dit boek vind je alleen duidelijke en begrijpelijke informatie over de verschillende aspecten van autisme.
 • Kinderen met autisme veilig online (Nicola Lonie)
 • Leven in angst (Karin Scheffer) – verhaal van een thuiszitter.
 • Leven met autisme (Martine Delfos, Marijke Gottmer)
 • Leven met uw autistische kind (Lorna Wing) – een gids voor ouders en begeleiders.
 • Making Sense of Sex: A Forthright Guide to Puberty, Sex and Relationships for People with Asperger’s Syndrome (Sarah Attwood) – Puberty is a time of huge change in the physical body, in emotional experience and in social relationships. Having an understanding of these developments and learning how to deal with them is essential, and for people with Asperger’s syndrome it can be a challenge to get to grips with the social and emotional aspects of puberty, sex and relationships.
 • Mama, is dit een mens of een beest? (Hans de Clercq, Hilde de Clercq) – Al heel vroeg besefte ik dat Thomas op een andere manier met informatie omging, dat hij op een andere manier dacht. Zijn autisme heb ik steeds uitgelegd aan de hand van deze bijzondere denkstijl. Later heb ik veel bevestiging gevonden in de geschriften van begaafde mensen met autisme, mensen die autisme van binnen uit beschrijven. Het verschijnsel detail-denken of overselectief denken blijft in de officiële literatuur onderbelicht. Het verdient verder te worden bestudeerd.
 • Marsmannetje op school (C. Sainsbury) – over schoolkinderen met het Aspergersyndroom.
 • Meer rust en minder stress bij autisme (Marja Boxhoorn)
 • Met autisme valt goed te leren (Rob Broersen) – Praktisch boek voor ouders, docenten en begeleiders van kinderen met ASS.
 • Met autisme valt goed te leven (Rob Broersen) – een praktisch boek voor ouders, partners en hulpverleners.
 • Met zijn allen, en m’n zusje (Graziëlla Guarguaglini) – Graziëlla groeit op samen met een 1,5 jaar oudere broer met autisme. Inmiddels zijn ze beiden in de veertig en blikt vooral Graziëlla terug op het leven als ‘zus-van’ een broer met een beperking. Vol humor en enthousiasme, maar soms ook met teleurstelling vertelt ze in dit boek over dwalingen en kromheid binnen de GGZ.
 • Mijn broer is een orkaan (Kolet Janssen) – Hannah houdt ontzettend veel van haar broer Andreas. Die leeft in een heel eigen wereld. Eindeloos luistert hij naar hetzelfde liedje. Alles wat hij gebruiken kan, legt hij op een rij achter elkaar. En als hij met postcodes begint… Mama en papa voelen zich soms zo machteloos als ze Andreas willen helpen. Daarom gaan ze op zoek naar een speciale instelling. Maar Hannah wil haar broer niet missen. Ze bedenkt een plan.
 • Mijn hoofd heeft het nogal druk vandaag (Georgina Derbyshire) – een moeder, een zoon en hun wonderlijke reis in de wereld van autisme.
 • Mijn kind heef autisme (Peter Vermeulen) – Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.
 • Mijn zus heeft autisme (Eline Kaptein) – voor broers en zussen.
 • Mindfulness bij volwassenen met autisme (Annelies Spek) – een wegwijzer voor hulpverleners en mensen met ASS.
 • Moederen met autisme (Sigrid Landman) – Ze vertelt op haar eigen, openhartige manier hoe zij zich altijd anders heeft gevoeld. Na de geboorte van dochter Kim gaat het mis. De baby gooit haar gestructureerde leven volledig overhoop. Kim verandert van een lief, klein meisje in een peuter met vreselijke driftbuien. Na veel onderzoek wordt bij haar de diagnose klassiek autisme gesteld. Sigrid herkent de eenzaamheid uit haar eigen jeugd, laat zich onderzoeken en blijkt Asperger te hebben. Als ook vader Kees autisme blijkt te hebben lijkt de chaos compleet, maar het gezin krijgt hulp. Met humor, structuur, veel liefde en hun geloof vinden ze hun plek in deze hectische wereld.
 • Moet ik nu huilen? (Martine Delfos) – rouw bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.
 • Multiple Complex Development Disorder (Rutger Jan van der Gaag) – McDD
 • M/V Het verschil (Simon Baron-Cohen) – Waarom mannen en vrouwen verschillend denken, voelen en doen.
 • Netjes op orde (Gwendoline van Balberghe) – Opruimen en autisme.
 • NeuroAtypisch (Kirsten Verdonschot) – Er is al veel geschreven over autisme en ADHD. Om de enorme berg informatie een beetje compact en overzichtelijk te maken heb ik het getekend. Zodat het herkenbaar en simpel blijft. En zodat je je wellicht iets minder alleen voelt na een diagnose. Mijn tekeningen zijn ook handig als je nieuwsgierig bent naar neurodiversiteit. Zodat ouders, vrienden en professionals in één oogopslag kunnen zien wat de verschillen zijn tussen neurotypisch en neuroatypisch, en wat de impact hiervan is.
 • Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden (Anneke Groot) – Prikkelverwerking, lichaamsgevoel, dyspraxie en executieve functies bij ASS, AD(H)D, DCD.
 • Neurotribes (Steve Silberman) – The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity.
 • Normaal begaafde autistische kinderen (Anne Vibeke Fleischer)
 • Nul empathie (Simon Baron-Cohen) – Bij verschillende stoornissen speelt gebrekkige empathie een rol, zoals bij borderline-persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis, psychopathie en autisme. Sommige mensen hebben daardoor problemen in de omgang met anderen en vermijden sociale gebeurtenissen. Anderen zijn ronduit manipulatief of zelfs levensgevaarlijk.
 • O Jee ik eet (Karen den Dekker) – eetboek voor kinderen met autisme.
 • Older Adults and Autism Spectrum Conditions (Wenn Lawson) – gericht op senioren met autisme.
 • Omgaan met piekeren, angst en depressie (Jeroen Bartels) – Meer zelfacceptatie bij jongeren met autisme.
 • Om wie je bent (Aaltje van Zweden, Wil Koning) – Als achttienjarige student ontmoet Aaltje een jongen in een Amsterdamse discotheek. Hij nodigt haar samen met haar vriendin uit voor een avondje in het Concertgebouw. Tot haar verbazing ziet ze Jaap van Zweden als jongste concertmeester de trap af lopen, viool onder de arm. De vonk slaat over en nog geen jaar later treden ze in het huwelijk. De carrière van haar man neemt een grote vlucht, en samen met hun twee jonge kinderen genieten ze volop van een afwisselend leven. Bij haar derde zwangerschap vermoedt Aaltje echter dat er iets mis is, maar pas maanden na de geboorte van hun zoon Benjamin wordt autisme bij hem vastgesteld. Herinneringen over haar onveilige jeugd met een aan alcohol verslaafde vader komen weer naar boven. Door die confrontatie vindt ze de kracht om de problemen rond haar jongste zoon het hoofd te bieden. En juist Benjamin is degene die haar leert het leven te accepteren zoals het is.
 • Onder één noemer (Peter Vermeulen, Cas Raaijmakers) – Verhalenbundel met 6 verhalen over autisme.
 • Ondernemen(d) met autisme (Marijn Bon) – Inspirerende ondernemersverhalen met praktische tips voor een succesvol bestaan als zelfstandige.
 • Ongewild lastig (Monique Baard, Désirée van der Elst) – in de puberteit en adolescentie.
 • Ons kind heeft PDD-NOS (Ineke Baron) – Persoonlijk verhaal van een moeder die ontdekt dat haar zoon anders is dan andere kinderen. Wat als PDD-NOS zijn intrek in je huis neemt?
 • Ontwikkeling In Vogelvlucht (Martine Delfos) – ontwikkeling van kinderen en adolescenten.
 • Op een blauwe dag geboren (Daniel Tammet) – autobiografie. Woorden en getallen zijn Daniels vrienden en hij ziet ze als vormen, kleuren en structuren in zijn hoofd. Hij legt uit hoe hij razendsnel rekent, priemgetallen herkent, kalenderdagen benoemt en talen leert: voordat hij geïnterviewd werd voor de IJslandse tv, leerde hij in een week IJslands.
 • Op het spectrum (Koen Bruning) – Een zorgzame moeder. Een zusje dat haar eigen leven wil leiden. Een vader die met zijn eigen ongediagnosticeerde autisme worstelt. Heel veel mensen met goede bedoelingen en heel veel onbegrip: daaruit bestaat de jeugd van Koen Bruning. De situaties die hij schetst zijn soms pijnlijk, soms liefdevol, en onthullen de complexe realiteit van opgroeien op het autismespectrum. Tegelijkertijd houdt Bruning zijn lezers een spiegel voor. Veel van de hindernissen die mensen met autisme ervaren zijn volgens hem niet het gevolg van ‘de stoornis’, maar van de manier waarop de maatschappij reageert op mensen die van de norm afwijken.
 • Opvoeding en persoonlijkheidsontwikkeling (Huub Angenent)
 • Opvoedwijzer Asperger (Richard Bromfield)
 • Oudergids Asperger Syndroom (Brenda Boyd)
 • Oudergids autisme (Caroline van der Velde) – Een praktische handleiding sociale vaardigheden.
 • Over autisme & communicatie (Peter Vermeulen)
 • Over pubers met autisme (Eva van der Linden) – In dit boek bundelde de auteur de verhalen van verschillende ouders van pubers met autisme. Vanuit hun eigen ervaringen vertellen ze openhartig over het leven met hun kind. Struikelblokken en moeilijkheden worden niet uit de weg gegaan en ook warme, ontroerende, ‘spring-uit-je-vel-van-trots’ momenten komen volop aan bod.
 • Overprikkeling voorkomen (Barbara de Leeuw) – Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampen gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels. Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten, zoals vermoeidheid, labiliteit, hoofdpijn, paniekaanvallen en in ergere gevallen burn-out of hartklachten.
 • Oververhit brein (Anne Littooij) – gedichten over hoe de schrijfster haar autisme en burn-out ervaart.
 • Pittige pubers (Marije Kuin, Anneke Eenhoorn, Arga Paternotte) – opvoeden van je puber met adhd of autisme.
 • Pivotal Response Treatment (PRT) (Robert L. Koegel, Lynn Kern Koegel) – Kinderen nemen van jongs af aan veel initiatief om contact met anderen te maken. Hierdoor leren ze taal gebruiken, oogcontact maken, beurt nemen, imiteren, gespreksvaardigheden, emoties herkennen, sociale regels enzovoort. Kinderen met een autisme spectrumstoornis nemen dat initiatief veel minder vaak; hierdoor missen ze veel natuurlijke leermomenten die andere kinderen wel ervaren. De beperkte motivatie om zich tot anderen te richten wordt gezien als een kernprobleem bij mensen met autisme, dat van grote invloed op hun verdere ontwikkeling is. Pivotal Response Treatment (PRT) richt zich op dit kernprobleem, omdat is gebleken dat wanneer je deze kern aanpakt, andere deelvaardigheden zich als vanzelf ontwikkelen.
 • Plan B (Marjon Kuipers-Hemken, Gijs Horvers) – een vernieuwende handreiking voor autisme en communicatie.
 • Plan C (Marjon Kuipers-Hemken, Gijs Horvers) – minder stress, minder autisme.
 • Protocol overgang leerlingen met autisme van voortgezet onderwijs naar vervolgopleiding (Arjan Clijsen, Lenie van Lieverloo, Brigitta Mathijssen, Heleen Schoots)
 • Psycho-educatiemodule autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde volwassenen (Dr. C. C. Kan)
 • Pubergids autisme (Caroline van der Velde) – Als puber ga je op zoek naar wie je bent en hoe je in de wereld staat. Als je autisme hebt, komt daar nog een vraag bij: wat hoort bij jou en wat hoort bij je autisme?
 • Samen kijken naar autisme (Sanne-Lot van Ulzen)
 • Scherven brengen geluk (Niels Haentjens) – Over het hervinden van mijn autistische identiteit.
 • Schoolgids autisme (Ginette Wieken) – De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor vrijwel alle kinderen een ingrijpende verandering, en zeker voor kinderen met autisme. Opeens staat het leven compleet op zijn kop: je hebt plotseling tien docenten in plaats van een meester of juf, je moet huiswerk maken en je zien te handhaven in een nieuwe omgeving.
 • Seks@autisme.kom (Hans Hellemans, Peter Vermeulen, Greet Conix, Lies de Lameillieure) – een programma voor relationele en seksuele vorming voor (rand) normaalbegaafde jongeren en volwassenen met autisme.
 • Seks, drugs en Asperger (Luke Jackson) – levensverhalen van een 26-jarige man met het Syndroom van Asperger.
 • Sensorische behandeling van autisme (Louisa Silver) – effectief bewezen wetenschappelijke QST methode. Hoe kan ik zelf mijn kind helpen?
 • Sex, Sexuality and the Autism Spectrum (Wendy Lawson)
 • Slim maar … (Peg Dawson, Richard Guare) – help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken.
 • Sociaal onhandig (C. Veen) – de opvoeding van kinderen met pdd-nos en adhd.
 • Speel, leer en communiceer (Ariane Flesseman) – Een aanpak om kinderen met autisme door spel te leren communiceren.
 • Storm in je hoofd (F. de Vries) – handboek PDD-NOS.
 • Storm in mijn hoofd (Arwin Wels) – gedichten over adhd en autisme.
 • Suus leven met Asperger (Suzanne van den Buijs) – dichtbundel.
 • The Asperkid’s (Secret) Book of Social Rules: The Handbook of Not-So-Obvious Social Guidelines for Tweens and Teens with Asperger Syndrome (Jennifer Cook O’Toole)
 • The Complete Guide to Asperger’s Syndrome (Tony Attwood) – A guide to Asperger’s syndrome describes what it is and diagnosis, along with information on such topics as bullying, emotions, language, movement, cognitive ability, and long-term relationships.
 • The Essential Manual for Asperger Syndrome in the Classroom (Kathy Hoopmann) – What Every Teacher Needs to Know.
 • The Growing Up Book for Boys: What Boys on the Autism Spectrum Need to Know! (Davida Hartman) – explains the facts behind the growth spurts, body changes and mood swings of adolescence for boys aged 9-14 on the autism spectrum.
 • The Growing Up Guide for Girls: What Girls on the Autism Spectrum Need to Know! (Davida Hartman) – The pre-teen and teenage years are a bumpy time when bodies change, emotions are high and peers are developing at different paces.
 • The Pattern Seekers (Simon Baron-Cohen) – A New Theory of Human Invention.
 • The Reason I Jump: The Inner Voice of a Thirteen-Year-Old Boy with Autism (Naoki Higashida) – One of the unusual aspects of this young man’s autism is that he is able to describe and verbalize his experience much better than most.
 • The Unwritten Rules of Social Relationships: Decoding Social Mysteries Through the Unique Perspectives of Autism (Temple Grandin, Sean Barron)
 • Thinking in Pictures: My Life with Autism (Temple Grandin)
 • Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief (Martine Delfos)
 • Tussen jou en mij (Janneke van Bockel) – schrijf- en doeboek voor ouder en kind.
 • Uitleg in beeld: Psycho-educatie Dit is autisme (Colette de Bruin) – is een praktische aanvulling op het boek “Dit is autisme – Van hersenwerking tot gedrag’. (Geef met de vijf serie)
 • Uitleg in beeld 2: De aanpak bij autisme (Colette de Bruin) – Dit boek schetst een beknopt en helder overzicht van alle technieken en methoden die onderdeel zijn van de Geef me de 5-aanpak. Van structuur tot Auti-communicatie en van de basisaanpak tot het aanpakken of voorkomen van specifieke problemen. Een handig naslagwerk voor iedereen die de methodiek kent en ermee werkt.
 • Uitvindboek voor ouders (Janneke van Bockel)
 • Uniquely Human: A Different Way of Seeing Autism (Barry M. Prizant)
 • Unmasking Autism (Devon Price) – The Power of Embracing Our Hidden Neurodiversity.
 • Untypical (Pete Wharmby) – How the World Isn’t Built for Autistic People and What We Should All Do About it.
 • Verbroken stilte (Barry Neil Kaufman) – Het indrukwekkende verslag van de geslaagde poging van twee ouders om contact te krijgen met hun onbereikbare kind, Raun. Toen Raun één jaar was, begon hij zich aan menselijk contact te onttrekken. Onbewust van zijn omgeving, leek hij soms doof en blind. Raun bleek autistisch te zijn en leed dus aan de minst te beïnvloeden vorm van ernstige psychische gestoordheid. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is reeds eerder verschenen onder dezelfde titel en beschrijft Rauns ontwikkeling van een levenloos, in zichzelf gekeerd kind tot een actief en aanhankelijk jongetje. Het tweede deel beschrijft Rauns leven na zijn vierde jaar. Wat hij en zijn ouders hierin bereiken grenst aan het ongelooflijke. Het derde deel bestaat uit ervaringsverhalen van andere ouders. Een gevoelig portret van mensen die weigerden lijdzaam toe te zien hoe hun zoontje steeds verder in zijn schulp zou kruipen.
 • Verborgen regels (Brenda Myles) – praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden.
 • Vol hoofd (Peter Boer) – een verhaal van een vader over zijn zoon met pdd-nos.
 • Vollehoofdenboek (Kentalis) – Een vol hoofd is een hoofd waar niks meer bij kan. Met een vol hoofd lukt het niet goed meer om na te denken of op te letten. Bovendien word je er sneller moe en boos van en verhindert het om goed uit te leggen wat je wilt zeggen. Ook samenwerken of samen spelen worden er een stuk lastiger door.
 • Waarneming en zintuigelijke ervaringen bij mensen met autisme en Aspergersyndroom (Olga Bogdashina) – verschillende ervaringen, verschillende werelden.
 • Want als we in de toekomst konden kijken leefden we niet meer vrij (Vicky Potters) – Elke dag blijft een uitdaging om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. De weg die Vicky en haar gezin bewandelen is boeiend en leerzaam op vele vlakken.
 • Was ik maar supervrouw (Ginette Wieken) – ervaringen met speciale kinderen thuis en op school.
 • Wat dood is (Belinda Bauer) – verhaal over een autistische patholoog-anatoom.
 • Wat echt werkt bij kinderen met autisme? (Peter Vermeulen) – Wat echt werkt bij kinderen met autisme is een praktische gids waarin je ontdekt wat autisme precies is, wat de belangrijkste tien behoeften van deze kinderen zijn en hoe je ze daarin kunt ondersteunen. Het boek biedt concrete tools en eenvoudige strategieën aan, zodat je als (groot)ouder, leerkracht, therapeut of (bege)leider anders en beter kunt leren omgaan met deze kinderen. Als je de specifieke eigenschappen, mogelijkheden, beperkingen en behoeften van een kind met autisme beter leert kennen, zie je hun gedrag in een ander daglicht.
 • Wat jij ziet en wat ik voel (Kathy Hoopmann) – de binnenkant van autisme.
 • Wegwijs rondom autisme (Ingrid Bilardie-De Boer) – Heldere uitleg en tips uit de dagelijkse praktijk.
 • Werken met Conceptondersteunende Communicatie bij mensen met autisme, handleiding (Kentalis) – Conceptondersteunende Communicatie kan worden ingezet bij iedereen met autisme die problemen ondervindt in de communicatie, ongeacht de leeftijd, het cognitieve ontwikkelingsniveau, het niveau van de spraak- en taalontwikkeling, de aard van de zintuiglijke beperking of andere mogelijk voorkomende problematieken.
 • Werk maken van vrije tijd (S. Degrieck) – autisme en vrije tijd.
 • What I Want to Talk About (Pete Wharmby) – How Autistic Special Interests Shape a Life.
 • Wonen met autisme – werkboek voor begeleiders.
 • IJskastmoeder (Janneke van Bockel) – een kind met autisme in huis.
 • Zelfcontrole bij volwassen met autisme (Jeroen Bartels) – Omgaan met boosheid, onrecht en frustratie.
 • Zelfmanagement bij autisme
 • Zelfregulatie bij jongeren met autisme (Jeroen Bartels) – Veel jongeren met autisme hebben moeite met zelfregulatie. Ze worden vaak boos of raken gefrustreerd, waardoor ze – meestal onbedoeld – agressief kunnen reageren of ruzie krijgen. Of ze trekken zich juist terug en vermijden contact met de mensen om hen heen.
 • Zelfstandig wonen met autisme (Katja Stil, Renske Castricum) – hoe werkt dat?
 • Zichtbaar onzichtbaar (Linda Lubach-De Wit)