web analytics

Vrouwen

Deze boeken gaan over vrouwen met autisme of zijn daar op gericht. Veel algemene informatie over autisme is nog steeds gebaseerd op het idee dat autisme vooral bij jongens/mannen voorkomt, maar het wordt steeds helderder dat dat beslist niet zo is. Autisme uit zich alleen vaak anders bij vrouwen.

 • Aan mij zie je niets (Bianca de Vrind-Zegers) – In dit boek kijk je door haar ogen hoe het is om als meisje op te groeien in een tijd waarin alleen maar gehandicapte jongens en eigenaardige mannen autisme konden hebben. Pas veel later, als ze zelf moeder is, ontdekt ze door haar autistische kinderen waarom zij zo anders is.
 • Altijd anders dan gedacht (Klaske van der Weide) – boek aan de hand van het blog over haar leven en soms worsteling met autisme.
 • Anders gaat ook (Elise Cordaro)
 • Anders kijken naar autisme (Merel Boogaard) – is een uniek en positief alternatief voor het gangbare denken in beperkingen.
 • Angel in mijn hart (Maartje Hip) – over de diagnose stoornis in het autistisch spectrum bij vrouwen op latere leeftijd. Een eerlijk en ook luchtig geschreven boek over de moeite die autisme kan geven.
 • Asperger’s and girls (Tony Attwood, Temple Grandin) – World-Renowned Experts Join Those with Asperger’s Syndrome to Resolve Issues That Girls and Women Face Every Day!
 • Aspergirls (Rudy Simone)
 • Autibiografie (Nicole Jacobs – van den Hurk) – Autibiografie is het aangrijpende verhaal van Karin. Ondanks haar autisme probeert Karin de wereld te begrijpen en doet ze hard haar best vrienden te maken, te leren en te leven. Of simpelweg te overleven…
 • Autism and girls (Tony Attwood, Temple Grandin) – World-Renowned Experts Join Those with Autism Syndrome to Resolve Issues That Girls and Women Face Every Day! New Updated and Revised Edition (nieuwe uitvoering uit 2019 van Asperger’s and Girls uit 2006).
 • Autisme en adhd in één persoon (Josine Bouwmans, Ina van Berckelaer-Onnes) – kenmerken en ervaringen in de ritssluiting van twee stoornissen.
 • Autisme in andere woorden (Annabella Peeters) – verhaal van een meisje van 17 en haar beleving van autisme, die afwijkt van de boekjes (over jongens).
 • Autisme in kaart (Marianne Geboers) – visuele reisgids voor het dagelijks leven.
 • Autisme is een isme (Inge Lemke) – Essays over autisme.
 • Autismespectrumstoornis: een kijkje in mijn hoofd (Anne-Claire) – Anne-Claire kreeg in 2012 de diagnose autisme. Ze leert van alles over zichzelf tijdens psycho-educatie. Het was echter lastig om alle kennis en informatie goed onder woorden te brengen aan haar omgeving. Omdat ze zich al tekenend en schrijvend beter kan uitdrukken heeft ze een e-book gemaakt waarin ze uitlegt hoe autisme er bij haar uitziet. Dit boekje heeft ze gedeeld met FANN zodat het ‘uitgegeven’ kon worden en bereikbaar was voor een groter publiek. Dit in de hoop dat anderen hier ook iets aan kunnen hebben. Anne -Claire gaat middels verhelderende tekst en prachtige illustraties de verschillende theorieën en verklaringsmodellen rondom autisme bij langs. Ze laat zien hoe ze dit bij zichzelf beleeft en benoemt dat iedereen met autisme uniek is door de combinatie van de kenmerkende informatieverwerking en ieders specifieke persoonseigenschappen. Op het einde gaat ze in wat ze nodig heeft in haar dagelijks leven om zo goed mogelijk te functioneren.
 • Autisme, vrouwen op het spectrum (Clara Törnvall) – Tot in de jaren tachtig werd autisme beschouwd als een aandoening die exclusief voorbehouden was aan jongens. Maar vrouwen met autisme zijn er, en zijn er altijd geweest. Met haar eigen autismediagnose als kader gaat Clara Törnvall terug in de tijd en bekijkt ze de geschiedenis met nieuwe ogen.
 • Aut of the box (Magali de Reu) – Groeien & bloeien in een wereld van verschil.
 • Backpack met veren (Rianne Schouten) – de impact van autisme op mijn leven als jonge, ambitieuze vrouw.
 • Dat is toch zo (Deborah van Arragon, Gerda Bastiaan) – unieke ervaring beleving van autisme door film en tekst.
 • De jungle van autisme (Birsen Başar) – Deze autobiografische vertelling van een in 2007 gediagnosticeerde jonge Turks/Nederlandse vrouw geeft een goed inzicht in de belevingswereld van een autistisch denker.
 • De ziekte van onduidelijkheid (Evelien Bleeker, Colette de Bruin) – Evelien, een vrouw met autisme, schrijft over haar leven binnen de muren van de zorg.
 • Dobberen in de chaos (Maaike Baarslag) – Opname in een kliniek voor autisme met PTSS en een conversiestoornis.
 • Doen alsof je normaal bent (Liane Holliday Willey) – na de diagnose van haar dochter krijgt ze zelf de diagnose Syndroom van Asperger.
 • Dramaqueen of gewoon autisme (Marije van Dongen) – mijn leven voor en na de diagnose.
 • Een echt mens (Gunilla Gerland) – autobiografie van een jonge volwassen vrouw.
 • Een leven lang anders (Sigrid Landman)
 • Girl (remastered) (Jessica Jocelyn) – essica Jocelyn takes you by the hand in Girl (Remastered) and leads you through poems about toxic romantic relationships, childhood trauma, motherhood, and religious trauma all while being an undiagnosed autistic woman. This book is for the people who struggled to find their place in a world that was never made for them and a safe place to be able to sit and process all the grief and anger that comes with it. Find healing and validation in these pages accompanied by beautiful illustrations by Janelle Parraz.
 • Handboek voor Asperger vrouwen (Lianne Holliday Wiley) – over het maken van verstandige keuzes.
 • Happy depressie (Rosan van der Zee) – Al sinds haar vroege jeugd had Rosan het gevoel nergens bij te horen en liep ze tegen zichtbare en onzichtbare hindernissen aan waardoor voor haar gevoel niets lukte. Pas op haar tweeëntwintigste werd voor Rosan duidelijk wat er nu eigenlijk met haar aan de hand was. Tot aan dat moment stond haar hele leven in het teken van een gedreven zoektocht naar begrip, liefde en acceptatie, maar vooral ook naar zichzelf.
 • Het autistische brein (Temple Grandin) (The Autistic Brain) – voorbij het spectrum denken.
 • I am an Aspie Girl (Danuta Bulhak-Paterson) – A Book for Young Girls with Autism Spectrum Conditions.
 • Ik ben niet vreemd, ik heb autisme (Ellen van Gelder) – Een inspirerend boek voor mensen met een autistische stoornis die nog op zoek zijn naar meer balans in hun leven. Maar ook partners, hulpverleners, familieleden en anderen die zich met iemand met een autismepectrumstoornis willen verbinden, krijgen een mooie duidelijke inkijk in het anders zijn wat ASS heet.
 • Ik wil niet meer onzichtbaar zijn (Birsen Başar) – autisme in de allochtone cultuur in Nederland.
 • Jaren Geleden – Autisme leefde mijn leven (Annet Bijsterveld) – Leven met autisme in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw was moeilijk. De schrijfster vertelt hoe haar leven door autisme gekenmerkt werd zonder dit ooit te hebben geweten. Pas op haar 47e werd de diagnose gesteld en is ze op zoek gegaan naar wie ze werkelijk is.
 • Kunnen vrouwen ook autisme hebben? (Roos Hart) – Een boek vol ervaringsverhalen van vrouwen met autisme.
 • Leermeesters met een gevangen stem (Inge Lemke) – Een sneeuwbal begint met één kristal. De facetten die hij toont en de reflecties van het licht erop nodigen uit om te kijken naar autisme als een urgent appel aan de samenleving. School- en arbeidsuitval zijn de laatste harde spiegels voor een werkelijkheid die misschien toch wel anders is dan men vermoedt. Mensen met autisme zijn drager van de symptomen van een niet-heel systeem waarbinnen ze zich gevangen voelen.
 • Lieve Akkira, je hebt autisme (Lidwine Tax) – persoonlijke brieven van een tiener met pdd-nos.
 • Lifehacks voor meiden met autisme (Els Blijd-Hoogewys, Marleen Bezemer, Audrey Mol) – is een eigentijds en vlot geschreven boek voor meisjes en meiden met autisme. Het geeft informatie, tips en soms eenvoudige oefeningen voor allerlei thema’s waar deze meisjes in hun (dagelijks) leven tegenaan kunnen lopen: samenwerken, huiswerk maken, roddelen, keuzestress, overprikkeling, ingewikkelde gevoelens, puberteit, kleding, make-up, verliefdheid en seksualiteit. Het boek bestaat uit ruim veertig korte hoofdstukken over afgebakende onderwerpen. Ze beginnen steeds met het verhaal van een basisschoolmeisje en een middelbareschoolmeisje met autisme. Daarna volgen informatie en weetjes, worden er tips gegeven voor de meisjes zelf, maar ook voor hun vriendinnen, ouders en leerkrachten. Dit zijn de zogenaamde ‘lifehacks’ die het leven wat makkelijker maken.
 • Lifehacks voor vrouwen met autisme 1 (Els Blijd-Hoogewys en anderen) – Dit boek is onderdeel van een tweeluik. Het behandelt verschillende aspecten van het leven van vrouwen met autisme. Beide delen zijn onafhankelijk van elkaar te lezen en omvatten een breed scala aan onderwerpen, waarover autistische vrouwen hebben aangegeven graag te willen lezen: van jong tot oud, studeren tot werken, seksualiteit tot genderidentiteit, alleenstaand tot moeder zijn, menstruatie tot menopauze, plannen tot afwassen, gezondheid tot ziekte, enzovoort. In elk hoofdstuk staat een illustratief verhaal over een vrouw met autisme, wordt uitgelegd wat de impact van autisme is met betrekking tot dit onderwerp, en worden tips (lifehacks) geboden aan vrouwen, hun naasten en andere betrokkenen.
 • Lifehacks voor vrouwen met autisme 2 (Els Blijd-Hoogewys en anderen) – Dit boek is onderdeel van een tweeluik. Het behandelt verschillende aspecten van het leven van vrouwen met autisme. Beide delen zijn onafhankelijk van elkaar te lezen en omvatten een breed scala aan onderwerpen, waarover autistische vrouwen hebben aangegeven graag te willen lezen: van jong tot oud, studeren tot werken, seksualiteit tot genderidentiteit, alleenstaand tot moeder zijn, menstruatie tot menopauze, plannen tot afwassen, gezondheid tot ziekte, enzovoort. In elk hoofdstuk staat een illustratief verhaal over een vrouw met autisme, wordt uitgelegd wat de impact van autisme is met betrekking tot dit onderwerp, en worden tips (lifehacks) geboden aan vrouwen, hun naasten en andere betrokkenen.
 • Life on the Autism Spectrum – A Guide for Girls and Women (Karen McKibbin) – Following the story of Alison, a girl diagnosed with Asperger Syndrome, through both childhood and adulthood, we get an inside view of the challenges that girls and women with autism face. Straightforward information and advice is provided on key topics.
 • Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit (Bianca Toeps)
 • Maaike – Opgroeien met autisme in de jaren ’70 (Ria van de Walle) – Maaike groeide op in een Oost-Vlaams dorpje, niet ver van de bossen. Ze genoot er van de natuur en de dieren op de boerderij. Op achtjarige leeftijd werd ze onderzocht omdat ze sterke symptomen vertoonde van autisme. De diagnose werd gesteld, doch voor haar en haar omgeving werd dit doodgezwegen.
 • Meer dan ik denk: Niet langer verdwaald in het leven na mijn late diagnose autisme (Emma Poot) – In deze autobiografie beschrijft Emma haar hobbelige leven vanaf twaalfjarige leeftijd. Ze heeft altijd wel het gevoel gehad dat er iets met haar aan de hand was, maar wat? Emma heeft vele mentale worstelingen gekend die haar leven niet makkelijk hebben gemaakt. Dit heeft haar gevormd tot wie zij nu is. Als jong meisje was zij al op zoek naar coping mechanismen om met het leven te kunnen omgaan omdat zij niet goed kon meekomen in het reguliere leven. Je zou kunnen zeggen dat Emma verdwaald was in dit leven, op zoek naar haarzelf en verbinding met andere mensen. In dit boek beschrijft zij haar leven en de weg naar haar autisme-diagnose.
 • Meisjes en vrouwen met Asperger (Tony Attwood, Temple Grandin, Terence O’Donnell) (Engelstalig)
 • Meisjes en vrouwen met autisme (Sarah Hendricks) – Autisme uit zich bij meisjes en vrouwen anders dan bij jongens en mannen. Omdat autisme vooral op basis van gedragskenmerken wordt gediagnosticeerd, is autisme bij meisjes en vrouwen lange tijd vaak over het hoofd gezien. Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de complexiteit en impact van autisme bij meisjes en vrouwen. In dit boek is recent onderzoek gecombineerd met persoonlijke verhalen van meisjes en vrouwen met autisme.
 • Menstruation and menopause in autistic adults: Periods of importance?
 • Middle School – The Stuff Nobody Tells You About: A Teenage Girl with ASD Shares Her Experiences (Haley Moss) – Middle school is an intimidating time for most students, but for students with autism spectrum disorder, it can be a veritable minefield of hidden curriculum rules, social misunderstandings and cliques – and that’s before they even get to the academics!
 • Mijn autisme (Fabiënne Hendriks) – (Over-)Leven met Autisme is een boekje over mijn turbulente leven vóór en ná de diagnose Autisme Spectrum Stoornis, die ik in 2012 te horen kreeg. Het is geschreven als onderdeel van mijn verwerkingsproces en omvat korte verhalen over mijn eigen leven.
 • Mijn leven met autisme (Mayke Bloem) – Naast haar blog heeft Mayke nu ook een boek: Het is een kijkje in mijn leven met autisme, met de alledaagse simpele dingen die voor veel mensen met autisme een struikelblok zijn.
 • Mijn manier van doen (Linda Klitsie) – oor veel mensen zullen de verhalen in dit boek een echte eye-opener zijn. Terwijl het bij andere mensen herkenning op zal roepen. Niet iedereen staat er bij stil dat alledaagse situaties voor sommige mensen torenhoge obstakels kunnen opwerpen. Je leest hoe de schrijfster kracht en liefde uitstraalt in haar verhalen en gedichten. Door de wisselwerking tussen anekdotes uit het verleden en het heden blijkt hoe ze de steun en toeverlaat is voor haar kinderen. Dit boek geeft de lezer dan ook een belangrijke les mee: iedereen is anders en dat moeten we omarmen, niet afstraffen!
 • Mijn stille tranen (Peggie Knoops) – Mijn levensverhalen over depressie, autisme, rouw, eenzaamheid, verlangen, onvoorwaardelijke liefde en nog veel meer…
 • Mijn wereld van autisme (Birsen Başar) – In dit kleine boekje schrijft Birsen Başar op een heldere, ontroerende en pakkende wijze korte teksten over uiteenlopende onderwerpen die ze meemaakt in haar dagelijkse leven.
 • Nerdy, Shy, and Socially Inappropriate: A User Guide to an Asperger Life (Cynthia Kim)
 • Niet ongevoelig (Henny Struik) – Vrouwen met autisme laten in dit boek weten waar ze tegenaan lopen en hoe ze de diagnose hebben verwerkt. Een boek dat vrouwen met autisme wil helpen in het verwerken van hun diagnose. Dit boek is al jarenlang het standaardwerk voor vrouwen met autisme.
 • Odd girl out (Laura James) – An Autistic Woman in a Neurotypical World.
 • Onzichtbaar anders (Lisanne Gussinklo-Broere) – Lisanne worstelt vanaf haar veertiende met fysieke klachten. Vele bloedonderzoeken en behandelingen geven aan dat ze een gezonde puber is, maar ze blijft last houden van extreme vermoeidheid, buikpijn en hoofdpijn. Wanneer ze rond de dertig is en een roman leest over iemand met autisme gaat er een wereld voor haar open. Alle puzzelstukjes lijken eindelijk op hun plek te vallen. Tijdens het eerste diagnostisch onderzoek komt er geen autisme uit, maar een jaar later wordt het onderzoek heropend en dan is er geen enkele twijfel meer. Lisanne wordt gediagnosticeerd met de diagnose autismespectrumstoornis. In dit boek neemt ze de lezers mee in haar ontdekkingstocht.
 • Onzichtbaar onvermogen (Evelien Tersteeg) – Een kijkje in het leven van een autistische vrouw.
 • Op mezelf (Dineke Arends) – Op mezelf geeft op lichtvoetige wijze een heldere inkijk in de belevingswereld van een jonge, intelligente vrouw met autisme. Op zoek naar haar eigen identiteit, naar vriendschap, naar God krijgt haar wereld kleur. Brallerige corpsballen, zelfgepunnikte theemutsen, Amsterdamse Marokkanen, diepgelovige christenen, zelfingenomen dierenbeulen, bevallige modellen: samen vormen zij de wereld om Martje heen. Normale mensen bestaan niet. Gelukkig maar.
 • Op mijn manier (Dominique Dumortier) – (over)leven met autisme.
 • Oude dame met autisme (Marjolein Schreiver) – Er zijn nog weinig levensverhalen geschreven door oudere vrouwen met (hoogfunctionerend) autisme. Marjolijn Schreiver (1953) heeft een ogenschijnlijk normaal leven geleid, met opmerkelijke missers en situaties waar ze niet goed uitkwam. Totdat ze op haar 65ste de diagnose autisme krijgt.
 • Planeet Liefde (Claudia Hovers) – De 12-jarige Pien is voor het eerst verliefd en dat vindt ze maar lastig. Hoe kan ze Robin, de jongen die het nog warriger in haar hoofd maakt, voor zich winnen? Bij haar eigen ouders kan ze niet terecht voor advies. Die hebben zo hun eigen problemen op liefdesgebied. Haar onhandigheid en het gevoel nergens bij te horen, helpen ook niet echt mee. En dan is er óók nog de enge man en de nare stem in haar hoofd…
 • Snap je wat ik bedoel? (Arie van Wijhe) – is een liefdevol, aangrijpend maar ook humoristisch relaas van een vader met een dochter met een beperking. Arie van Wijhe beschrijft slapeloze nachten en woede-uitbarstingen. Maar dan zijn er de momenten die het allemaal waard maken: wanneer Marije, op haar unieke manier, plotseling laat merken hoeveel haar ouders voor haar betekenen.
 • Spoor ik wel? (Anke van Puijenbroek) – Mijn naam is Anke. Op mijn achtste kreeg ik de diagnose autisme. Ik heb dit boek geschreven om jou een kijkje te geven in mijn hoofd zodat ik je kan laten zien hoe ik dingen ervaar en beleef. Ik heb dit geschreven in de hoop dat mensen me beter gaan begrijpen. Want ik heb me altijd onbegrepen en ongehoord gevoeld.
 • The Aspie Girl’s Guide to Being Safe with Men: The Unwritten Safety Rules No-one is Telling You (Debi Brown) – For Aspie girls and women, dating and sexual relationships can be confusing, intimidating and potentially dangerous. Even if actively avoiding romantic relationships or sexual encounters, a lack of understanding about acceptable social interaction between men and women can leave Aspies vulnerable to negative experiences. It is vital, therefore, that the facts and unwritten rules about sexual conduct and relationships are clearly laid out for girls and women on the spectrum.
 • Uitlegmoeder (Janneke van Bockel) – een tiener met autisme in huis.
 • Van een andere planeet (Dominique Dumortier)
 • Van gevangen naar vrij (Ilonka Oomen) – de worsteling met OCD, geloof en homoseksualiteit en autisme. En hoe ze haar leven op de rit heeft weten te krijgen.
 • Vrouwen met autisme (Bronja Prazdny) – dertien portretten in beeld en woord.
 • Wanneer de puzzelstukjes op hun plaats vallen (Nikki Koppelaar) – In het boek ‘Wanneer de puzzelstukjes op hun plaats vallen’ vertelt Nikki over de weg naar haar late diagnose autismespectrumstoornis. Zij schrijft over verschillende uitdagingen in haar leven en vertelt hoe zij uiteindelijk de diagnose kreeg.
 • Wanneer je niet meer leeft, maar overleeft (Gaby ’t Hart) – Voordat bij haar op zestienjarige leeftijd autisme werd vastgesteld, had ’t Hart vijf jaar lang de – verkeerde – diagnose “borderline persoonlijkheidsstoornis”. Dit had voor haar ingrijpende gevolgen.
 • Women and Girls with Autism Spectrum Disorder: Understanding Life Experiences from Early Childhood to Old Age (Sarah Hendrickx) – The difference that being female makes to the diagnosis, life and experiences of a person with an Autism Spectrum Disorder (ASD) has largely gone unresearched and unreported until recently. In this book Sarah Hendrickx has collected both academic research and personal stories about girls and women on the autism spectrum to present a picture of their feelings, thoughts and experiences at each stage of their lives.
 • Zee van ruimte, leven met autisme (Merijntje Betzema) – Hoe moet ik haar vertellen dat ik nog steeds niet precies weet hoe dat werkt? Meedoen. Hoe je mee moet doen met de gewone wereld. Merijntje krijgt op volwassen leeftijd te horen dat ze autisme heeft nadat ze op het randje van een burn-out zweeft. Ze heeft een eigen ontwerpbureau en is imago-adviseur, wil een goede moeder zijn, een goede partner, wil een gezellig gezin vormen en van betekenis zijn voor de samenleving, en o ja, ze wil haar vriendschappen onderhouden…
 • Zondagskind (Judith Visser) – alsof opgroeien nog niet lastig genoeg is.
 • Zondagsleven (Judith Visser) – Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen…